Tabellen en nog
veel meer weetjes!
Mist U een tabel?
Laat het ons weten!
www.tabellenboekje.be

Handige tips en
wetenswaardigheden
voor de startende
website ontwerper?
www.webhandig.be

Belichting

Meet Methode

Keuze

Een belangrijke keuze is de licht meetmethode die gekozen is. Vaak gaat er nogal eens wat fout met de lichtmeting waardoor de foto over of juist onderbelicht wordt.

Matrix [multi segment]

Bij deze meetmethode wordt de gemiddelde lichtintensiteit bepaald over het gehele gebied.

Het is misschien het beste uit te leggen wanneer deze instelling gebruikt moet worden door voorbeelden te geven wanneer het fout gaat.

Wanneer u een artiest op toneel fotografeert en de gehele omgeving inclusief de achtergrond is (dof) zwart, dan zal de artiest overbelicht worden. In zo een geval kunt u dus het beste kiezen voor centrum of spot gerichte meetmethode. Hierdoor zal de achtergrond nog zwarter worden, en dat was nu juist de bedoeling van deze zwarte achtergrond!

Een flits kan vaak niet gebruikt worden omdat deze de sfeer geheel zal veranderen. De verlichting op een toneel komt vaak van de bovenkant waardoor juist de achtergrond in het donker gehuld blijft. De foto zal niet mooi zijn en mogelijk vinden de toeschouwers en de artiest het ook zeer onprettig.

Het tegengestelde doet zich voor indien er teveel tegenlicht is. Het object, wat zeer contrastrijk afsteekt tegen de achtergrond, zal dan onderbelicht worden. Indien het object zich op korte afstand bevindt, minder dan 3 voor compact camera's en minder dan 10 meter voor camera's met een sterke flitser, dan kan "inflitsen" een mogelijkheid zijn. De meeste camera's zullen in de stand automatisch deze situatie herkennen en automatisch "inflitsen".

Is het object te ver weg, bv een kerktoren, dan kan voor een spot lichtmeting worden gekozen waardoor het object goed belicht wordt. De achtergrond zal dan overbelicht worden. De enige oplossing is gebruik maken van "bracketing" licht meting, een statief, en achteraf de verschillende foto's combineren met speciale software. Er zijn ook toestellen (b.v. Sony Alpha 550) die deze mogelijkheid om verschillende opnames te combineren reeds ingebouwd hebben. Er worden snel achter elkaar twee foto's genomen en over elkaar gelegd. Ook dan moet je een statief gebruiken.

Het histogram zal ook een goede indicatie zijn of de belichting correct was, of dat er sprake is van onder- of overbelichting.

Standaard gebruikt u dus de matrix licht meetmethode instelling.

Centrum Gericht

Met centrum gerichte lichtmeting komt de nadruk op het centrum te liggen. Soms moet de opname in twee stappen worden genomen indien het object niet in het midden zit. Eerst wordt het beeld zo samengesteld dat het object in het centrum staat, de afdrukknop half ingedrukt waardoor de lichtmeting wordt verricht, vervolgens het object in de gewenste compositie geplaatst en de afdrukknop geheel ingedrukt waardoor de opname wordt gemaakt.

Spot

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de centrum gerichte licht meet methode. In tegenstelling tot een centrum gerichte licht meting wordt bij een spot meting alleen de licht intensiteit gemeten over een (zeer) klein gebied.

Indien deze meetmethode wordt gebruikt vergeet deze dan niet terug te zetten alvorens gewone foto's worden gemaakt.

Handmatig

Er zijn veel omstandigheden waarbij gekozen wordt voor een handmatige instelling. Vroeger was er geen alternatief en werd altijd met de hand de belichting ingesteld. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een lichtmeter.

Handmatige belichting heeft nog steeds de voorkeur bij zeer veel situaties. Denk aan situaties met wisselende lichtomstandigheden. Ook kan er voor worden gekozen om een aantal opnames te maken met verschillende instellingen. Tegenwoordig hebben de DSLR toestellen een bracketing instelling om een aantal (b.v. 5) opnames vlak achter elkaar te maken. Hierbij moet het toestel op een statief worden geplaatst.
 
 

Design4W3 Webdesign - Degelijk en Betrouwbaar!