Tabellen en nog
veel meer weetjes!
Mist U een tabel?
Laat het ons weten!
www.tabellenboekje.be

Handige tips en
wetenswaardigheden
voor de startende
website ontwerper?
www.webhandig.be

Belichting

Contrast En Details

Factor 128

Bij een contrastrijk object en een harde verlichting kan het totale contrast in een opname oplopen tot 7 stops (5 stops + 2 stops). 7 stops komt overeen met een factor 128.

Wanneer bestanden in JPEG formaat worden opgeslagen dan zijn er "slechts" 8 bits per kleur beschikbaar. Dit zou betekenen dat er in de donkere en lichte gedeelte in opname nog maar 1 bit beschikbaar is om een variatie aan te brengen in de intensiteit van de kleur.

Details Donkere Gedeelte Ophalen

Indien we meer details in de donkere passages willen zien dan zullen we de opname met 1 of 2 stops moeten overbelichten. Stel dat we 2 stops overbelichten dan komt deze ruimte beschikbaar in de donkere gedeelten en kunnen we meer details onderscheiden.

Het spreekt voor zich dat indien het een opname betrof van een zeer contrastrijk object met harde verlichting de lichte passages (hoge lichten) wellicht overbelicht raken.

Details Lichte Gedeelte Ophalen

Indien we meer details in de lichtere passages willen zien dan zullen we de opname met 1 of 2 stops moeten onderbelichten. Stel dat we 2 stops onderbelichten dan komt deze ruimte beschikbaar in de lichtere gedeelten en kunnen we meer details onderscheiden.

Het spreekt voor zich dat indien het een opname betrof van een zeer contrastrijk object met harde verlichting de donkere passages (schaduwen) wellicht onderbelicht raken.

High Dynamic Range

Er zijn technieken beschikbaar om toch voldoende detail vast te leggen in de donkere en lichte passages. Hierbij worden opnames achteraf samengevoegd die met een verschillende belichting zijn opgenomen.

Bij deze techniek moeten een aantal foto's van gelijke compositie met verschillende belichting worden gemaakt (bracketing). Er zou bijvoorbeeld een foto kunnen worden genomen die 2 stops onderbelicht, een foto die juist goed is belicht en een foto die 2 stops overbelicht is. Bij het samenvoegen worden de details van alle passages samengevoegd in 1 opname zodat zowel in de lichtere als in de donkere passages detail zichtbaar zullen worden.

Let wel, het totale contrast van de samengestelde foto is niet hoger geworden indien het resultaat weer een (8 bits) JPEG opname is.

Het is ook mogelijk het resultaat op te slaan als een (3x)16 bits JEPG formaat.

RAW Format

Ook hier wordt opnieuw het belang van opnames in het RAW formaat duidelijk omdat in het RAW formaat met de moderne camera's in 12 bits per kleur de foto wordt vastgelegd.

Indien met behulp van bracketing een opname van -2 stops, 0 stops en +2 stops wordt gemaakt dan kan dit met 1 RAW opname worden vastgelegd. Je kunt iedere stop dynamische belichtingsruimte vergelijken met 1 bit. De dynamische belichtingsruimte is 4 stops, dit komt overeen met 4 bits. JPEG heeft 8 bits per kleur. Een RAW formaat heeft 12 bits per kleur.

Het is te begrijpen dat bracketing in geval van een natuuropname nog wel te doen is (object beweegt niet) maar indien het een beweeglijke compositie is kan geen gebruik worden gemaakt van bracketing. In dat geval kan alleen een (dure) lichtgevoelige lens uitkomst bieden.
 
 

Design4W3 Webdesign - Degelijk en Betrouwbaar!