Tabellen en nog
veel meer weetjes!
Mist U een tabel?
Laat het ons weten!
www.tabellenboekje.be

Handige tips en
wetenswaardigheden
voor de startende
website ontwerper?
www.webhandig.be

Belichting

Contrast is Sfeer

Bereik

Nog steeds is het niet mogelijk om de brede toonschaal die het menselijk oog kan registreren vast te leggen met de camera in een enkele opname. De extreem donkere en extreem lichte partijen van een scene kunnen niet tegelijk worden vastgelegd met behoud van detail.

Schaduwen en Hoge Lichten

Donkere passages in een opname noemen we de schaduwen. Zij behoren tot donkerste gedeelten van de opname.

Lichte passages in een opname noemen we de hoge lichten. Zij behoren tot de helderste gedeelten van de opname.

Contrast Geeft Leven

Contrast Geeft Leven

Als er geen contrast is, dan is elke foto grijs. Contrast is het vastleggen van licht intensiteit verschillen. Het zijn dus juist de contrasten die de foto maken; het zijn de contrasten die het beeld maken. Het zijn juist de contrasten die gestuurd moeten worden om een correcte foto te maken.

Vaak kunnen de contrasten ook niet gestuurd worden en is het juist hun natuurlijke beeld wat een opname versterkt. Zie de opname aan de rechterzijnde.

Contrast Correctie

Veel fotobewerkingsprogramma's hebben de mogelijk om het contrast van de opname te vergroten. Met behulp van een histogram kan de verdeling van de lichte en donkere partijen in de opname worden getoond en correcties worden aangebracht.

High Dynamic Range

Er zijn technieken beschikbaar om toch voldoende detail vast te leggen in de donkere en lichte passages. Hierbij worden opnames achteraf samengevoegd die met een verschillende belichting zijn opgenomen.

Ontwikkeling

De technische ontwikkelingen staan niet stil en het wordt steeds beter (makkelijker) om zeer contrastrijke beelden op te nemen met slechts 1 enkele opname.

Kleur

Het klinkt zo makkelijk om alleen te denken in zwart-wit wanneer we het begrip contrast vastleggen. Maar het verhaal geldt voor iedere primaire kleur afzonderlijk.

Vaak kan er ook een histogram worden vertoond van iedere primaire kleur afzonderlijk. Dit geeft dan een beter inzicht in de verdeling.

Te Weinig Contrast

Contrast heeft ook te maken met het intensiteit van het opvallende licht. Indien dit gering is en er geen schaduwen zijn is er ook weinig contrast in de opname.

Een opname van een grijze auto op het grijze asfalt met een grijze lucht geeft geen spannende beelden. Het contrast verhogen met een fotobewerkingsprogramma is dan ook niet toepasselijk want dit zou onnatuurlijk overkomen.
 
 

Design4W3 Webdesign - Degelijk en Betrouwbaar!