Tabellen en nog
veel meer weetjes!
Mist U een tabel?
Laat het ons weten!
www.tabellenboekje.be

Handige tips en
wetenswaardigheden
voor de startende
website ontwerper?
www.webhandig.be

Fotobewerking

Verscherpen

Verscherpen Met De Methode "Unscharp"

De methode die gebruikt wordt om een afbeelding scherper te maken heet, in tegenstelling wat je zou verwachten, in het engels "unscharp". Vaak wordt ook gesproken over Unsharp Masking (USM). De naam van het filter wordt duidelijk na de uitleg met de gebruikte methode.

Oude Methode

De methode werd reeds ver voor de digitale fotografie gebruikt. Het masker wat over de foto wordt gelegd is een onscherpe versie van de oorspronkelijke afbeelding. Dit heeft als effect dat het contrast op overgangen in de afbeelding wordt versterkt. De methode werd voor het eerst gebruikt door het Duitse leger in de dertiger jaren van de vorige eeuw om details in luchtfoto's beter zichtbaar te maken.

Wordt De Foto Scherper?

De foto wordt niet scherper. Details die niet in een foto aanwezig zijn kun je niet door welke methode dan ook zichtbaar maken. De Unsharp Masking benadrukt de textuur waardoor details beter worden waargenomen.

Wanneer Toepassen?

Je kunt het "unsharp" filter toepassen om details van een foto beter te laten opvallen. Maak het niet te bont en blijf altijd weer vergelijken met het orgineel. Iets minder komt eerder beter over dan iets te veel.

Ook kan het nog wel eens helpen na het verkleinen van een foto om deze scherper te maken. Het is ook erg afhankelijk van de foto. Soms wordt de verkleining ook beter indien voor de verkleining het "unsharp" mask is toegepast.

Parameters

Het filter of effect Unsharp Masking is in de meeste fotobewerkings programma's beschikbaar en heeft vaak 3 parameters zijnde Sterkte, Radius en Drempel.


Sterkte (Amount)

Met de sterkte, vaak aangegeven als een percentage, wordt de hoeveelheid van de maskering bepaald. Het hoger het percentage hoe sterker het contrast van de overgangen wordt. Deze parameter heeft geen invloed op de breedte van de overgangen die versterkt wordt, alleen maar op de intensiteit.


Radius

Met radius wordt de straal van de verstrooiing aangepast. Een kleine straal zal de details van de fijne overgangen ophalen. Een waarde waarmee gespeeld moet worden als het filter wordt toegepast.


Drempel (Threshold)

Deze parameter bepaald een drempel voor het contrast verschil voordat het filter wordt toegepast. Als het verschil tussen twee naast elkaar liggende pixels meer is dan deze drempel waarde dan wordt de overgang versterkt door het filter toe te passen.

Door het toepassen van een drempel is het mogelijk om gebieden waarvan het contrast geleidelijk overloopt ongemoeid te laten. Deze zachte overgangen worden dan niet aangetast.


Uitgangspunt

Een goed uitgangspunt is voor vrijwel alle foto's:

  • Sterkte: 100%
  • Radius: 1 pixel
  • Drempel: 20 levels

Let op!, die is alleen van toepassing op foto's met een formaat van 300 tot 600 pixels breed. Met name de afbeeldingen die op internet vertoond worden zitten in deze range. Wanneer de afbeelding een hoger aantal pixels heeft zullen andere parameter instellingen het beste zijn. Denk hierbij aan de radius, welke uitgedrukt wordt in het aantal pixels.
 
 

Design4W3 Webdesign - Degelijk en Betrouwbaar!