Tabellen en nog
veel meer weetjes!
Mist U een tabel?
Laat het ons weten!
www.tabellenboekje.be

Handige tips en
wetenswaardigheden
voor de startende
website ontwerper?
www.webhandig.be

Begrippen

Belichting (Engels: Exposure)

Een Foto is Vastleggen van Licht

Met de term belichting geven we de hoeveelheid licht aan die op de sensor valt. De hoeveelheid licht wordt bepaald door het diafragma (de lensopening) en de tijd dat de sensor belicht wordt. Dit wordt bepaald door de sluitertijd (belichtingstijd). De hoeveelheid licht die nodig is voor een juist belichte opname hangt ook af van de sensor gevoeligheid. De sensor gevoeligheid wordt aangegeven met het ISO getal. Hoe hoger het ISO getal hoe minder licht er nodig is voor een opname. 

Parameters

Deze 3 parameters, diafragma - sluitertijd - sensorgevoeligheid bepalen het belichtingsgetal. Hiervoor wordt een Engelse term gebruikt.; "Exposure Value" afgekort met EV.

De referentie waarde van 0 EV is vastgesteld op de volgende instelling: 

  • f/1 diafragma
  • 1 s sluitertijd
  • ISO 100 gevoeligheid

Verhogen we het diafragmagetal met 1 stop (dus de lensopening halveren), dan wordt EV met 1 opgehoogd. 

Halveren we de sluitertijd, dan wordt EV met 1 opgehoogd. 

Halveren we de sensorgevoeligheid (halve ISO waarde) dan wordt EV met 1 opgehoogd. 

Realisatie

Het is dus mogelijk om een "belichting" op verschillende manieren te realiseren. Je kunt kiezen voor een klein diafragma en een lange sluitertijd of een groot diafragma met een kortere sluitertijd. Met andere worden als we 8x minder licht doorlaten en 8x langer belichten dan heeft dat hetzelfde resultaat (= dezelfde EV waarde). 

Blijf attent bij het begrip diafragma. Diafragma is lensopening. Een grotere lensopening is een groter diafragma. Het diafragmagetal is hiervan het omgekeerde. Dus een groter diafragma (=lensopening) is een kleiner diafragma getal.

Aspecten

Iedere parameter heeft een aspect waarmee rekening is te houden tijdens fotograferen: 

  • Hoe groter het diafragma (kleiner diafragma getal) hoe kleiner de scherptediepte; hoe kleiner het diafragma (grote diafragma getal) hoe groter de scherptediepte 
  • Hoe korter de sluitertijd, hoe minder last we hebben van een onscherpe foto als gevolg van de camerabeweging. 
  • Hoe hoger de sensorgevoeligheid hoe meer last we krijgen van ruis (Engels = noise). 
 

Design4W3 Webdesign - Degelijk en Betrouwbaar!