Tabellen en nog
veel meer weetjes!
Mist U een tabel?
Laat het ons weten!
www.tabellenboekje.be

Handige tips en
wetenswaardigheden
voor de startende
website ontwerper?
www.webhandig.be

Werken met Modellen

Voorbeeld van een Contract

Hieronder staat een voorbeeld van een contract.
Fotograaf:     ________________________________________________

Model:           ________________________________________________

Geboren op:  ______________  te  ______________

Adres:           ________________________________________________

Woonplaats:   ________________________________________________

verklaren hierbij akkoord te gaan met de tekst en inhoud van deze arbeidsovereenkomst.

Artikel 1 - Noch de fotograaf, noch het model, (noch de ouder/voogd) zal in de toekomst feiten en/of resultaten, die met dit contract in directe samenhang staan, opzettelijk tot de schade van de ander benutten.

Artikel 2 - Uit oogpunt van geldend fatsoen zal de fotograaf de menselijke waarde en de persoonlijke intimiteit van het model niet aantasten.

Artikel 3 - Middels haar handtekening bevestigt het model, dat hij/zij begrijpt dat hij/zij geen aanspraak kan maken op het copyright en auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte foto's (elektronische bestanden). Er bestaat een mogelijkheid dat de (bewerkte) foto's gepubliceerd en/of tentoongesteld worden.

Artikel 4 - Het model ontvangt een vergoeding zoals vooraf met de opdrachtgever besproken. De vergoeding voor de werkzaamheden van het model bedraagt:  ______________  per uur/sessie.

Artikel 5 - Het model verklaart minder/meerderjarig te zijn.


De sessie stond in het teken van:  _________________________________________________

De opname werden gemaakt op:   ______________  in  ______________  te  ______________


Getekend:

 

Fotograaf:

Datum:

Model:

Datum:

Ouder/voogd:
(indien het model minderjarig is)
Datum:


Aldus opgemaakt in twee exemplaren waarvan elke partij een exemplaar heeft ontvangen. 
 

Design4W3 Webdesign - Degelijk en Betrouwbaar!